Стилeт чи стилос

Стилeт чи стилос

У вірші «Стилет чи стилос?» поет удається до символічного осмислення цієї проблеми, використавши образи стилоса (так називалася паличка для писання на восковій дощечці) і стилет (невеликий кинджал із тонким тригранним клинком). У статті «Ранній Шевченко» (1933.) Євген Малак писав: «Геній прямує до найповнішого розкриття своєї особистості, до створення власного «космосу» непереможно і всебічно.

В твій пяний синій хміль!» за своєю формою роблять образи світу близькими, адже до них можна звернутися; антитеза «стилет чи стилос» вживається і як композиційний прийом, і як смислова домінанта: поезія це завжди і вибір, і намагання поєднати протилежне; інверсія: «двояко вагаються трагічні терези алітерація. Тому живе часто в кількох добах і йде в кількох напрямках». Євген Малак стилет чи стилос?

Віршовий розмір: ямб, римування : перехресне. Тому символ терезів як втілення долі поета за такої невизначеності завбачає трагічні наслідки вагання, зумовлює потребу подолання подвійної ситуації. Стилет тонкий гострий ніж, зброя.) Поету вдалося у своїй творчості поєднати поетичну красу із поетичною зброєю: «.стилетом був мій стилос і стилосом бував стилет».

Там дивний ліс зітхає ароматом І ввесь дзвенить од гимнів п'яних птиць.

Тематичний різновид: філософська лірика. Вірш «Стилет чи стилос?» дав назву першій збірці поета.

Водночас він був проти заземленого, однобокого розуміння проблеми, маючи на увазі історичну закономірність чи, висловлюючись точніше, приреченість митця недержавної нації на служіння національним інтересам, а не естетичним потребам. І хоча врешті поет схиляється до стилосу, але усвідомлює, що реалії українського життя такі, що митець мусить виховувати свою націю, мусить боротись за свою державу, проте не забувати, що поет і краса разом. Стилет це зброя (різновид кинджала а стилос це перо (загострена паличка для писання на вкритій воском дощечці).

Стилет це символ одвічної борні, це свідомий вибір боротьби за ідеали народу.

Ліричний герой це поет, перед яким стоїть вибір подальшого шляху в мистецтві. Двояко Вагаються трагічні терези. Співа трава, ніким ще не зім'ята, І вабить сном солодких таємниць, Там зачарують гіпнотичні кобри, під пестощі золототілих дів.

Стилос це світ мистецтва у його витонченій гармонії, це музика тонів і півтонів, людських чуттів, це магія краси й добра. В твій пяний синій хміль! Збірка.Малака «Стилет і стилос?» побудована на своєрідній художній антитезі.

(Стилос це загострена паличка, якою в Стародавній Греції діти видряпували на дощечках, залитих воском, букви, коли вчилися писати. Тема: вибір митцем своєї місії. Трагічна доля Батьківщини, честь чоловіка, воїна, оборонця спонукають його брати у руки стилет: «Як в нації вождя нема.

Художні засоби виразності: алітерація, асонанс; символ; епітет; метафора; персоніфікація; метонімія; оксиморон; антитеза; риторичний вигук.

Ці дві настанови символізують у вірші взяті з давнини образи стилет і стилос. Власне, у назві збірки, як і в однойменному вірші, загострювалася давня проблематика світової літератури: що має бути визначальним у художній творчості краса чи служіння суспільним інтересам. Малак бачив перед собою два шляхи: на одному «дивний ліс зітхає ароматом і весь дзвенить від гімнів пяних птиць, співа трава, ніким ще не зімята, і вабить сном солодких таємниць а на другому «жаха набряклий вітром обрій».

Ліричний герой поезії, а з ним і сам автор, вагається, чому надати перевагу боротьбі, дії, силі чи прекрасному, поезії. Не кинувши у глиб надійний якор, Пливу й пливу повз береги краси.

Розгоном бур і божевіллям хвиль.

Там дивний ліс зітхає ароматом І весь дзвенить од гімнів пяних птиць, Співа трава, ніким ще не зімята, І вабить сном солодких таємниць, Там зачарують гіпнотичні кобри Під пестощі золототілих дів А тут жаха набряклий вітром обрій: Привабить, зрадить, і віддасть воді. Композиція (зміст ліричний герой, не впевнений у своєму виборі (стилет чи стилос?

Жанр твору: ліричний вірш. Ліричний герой розмірковує, що з них ефективніше.

Обрій: привабить, зрадить і віддасть воді «пливу в тебе» допомагають зрозуміти, як іде життя, його ритм і рух у всій різноманітності; риторичне питання «Стилет чи стилос?» підкреслює важливість і граничність вибору; риторичні оклики «Безмежжя! А тут жаха набряклий вітром обрій: Привабить, зрадить, і віддасть воді.

МЕСТО ПОД КОММЕНТАРИИ